Cardiologia

cardiologia

Kit per Biopsia cardiaca
Codice n° 890070
Kit per Coronarografia
Codice n° 890069
Kit per Elettrofisiologia
Codice n° 890290
Kit per pace maker
Codice n° 890502
Kit per Ptca
Codice n° 890073
Kit per Valvuloplastica
Codice n° 890072